Záruka

Kvalita zavazuje. Společnost Forbo si je vědoma vysoké kvality podlahovin Novilon®, proto na tyto podlahové krytiny poskytuje záruku 20 let. Novilon® je prvotřídní materiál, který pokud je položen a udržován v souladu s pokyny uvedenými v záručním letáku bude dlouho sloužit a vypadat reprezentativně. Při nákupu podlahoviny Novilon® žádejte vždy o záruční list, který si pečlivě přečtěte a uschovejte. Je to doklad o našem slibu dlouholetého bezstarostného používání. Jeho součástí je návod na instalaci, údržbu i odpovědní část k registraci záruky.

Všechny výrobky Novilon® odpovídají zákonem stanoveným normám pro podlahové krytiny včetně balení a informacích o výrobku.

Up-net Multimedia (C) 2008