Otázky a odpovědi

Pokládka

« zpět

» Jak lze materiál Novilon® zakončit u stěn

Společnost Forbo nedodává k materiálům Novilon® a Novilux® soklové lišty. Na českém trhu existuje mnoho výrobců těchto lišt, které nabízí mnoho druhů i barevných variant. Váš prodejce vám ochotně poradí při výběru ukončovacích prvků k vaší podlahovině Novilon®.

» Kolik stojí pokládka m2?

Cena pokládky materiálů Novilon® i Novilux® se odvíjí od mnoha faktorů (připravenost podkladu, složitost místnosti, pokládka na volno nebo lepením atd.), které nelze předem přesně specifikovat. Pro zjištění ceny pokládky se prosím obraťte se na podlahářské firmy, které po posouzení daných podmínek vypracují cenovou kalkulaci.

» Na jaký podklad je možné materiál Novilon® položit?

Podlahovou krytinu Novilon® a Novilux® je možné pokládat na normalizovaný, tj. vyzkoušený a odpovídajícím způsobem připravený podklad. Zvláště je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký, suchý a odolný vůči změkčovadlům. Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k přípravě podkladu. Jestliže se Novilon® nebo Novilux®  pokládá na původní vinylovou podlahu nebo jiný materiál obsahující změkčovadla musí být na podklad nanesena speciální stěrková hmota (např. 900 Europlan DSP), která ochrání vrchní podlahovinu před migrací změkčovadel a zbarvením ze spodních vrstev. Více v příručce instalace.

» Lepí se materiál celoplošně nebo jej lze položit na volno?

Při použití v domácnosti mohou být materiály Novilon® a Novilux® položeny volně do maximální plochy 20 m2 mimo případů, kdy se musí provést celoplošná fixace (v místnostech větších než 20m2, v místnostech s podlahovým topením, v místnostech s pohyblivým nábytkem např. kolečkové židle, v místnostech s  pohybem invalidních vozíků nebo intenzivně používaných místnostech -chodby, kuchyně, obývací pokoje, studentské pokoje apod.). Podél dvou sousedících stěn (upevnění do tvaru L) a u dveří musí být materiál fixován - podlepen oboustrannou lepící páskou odolnou vůči změkčovadlům. Zbylé dvě strany jsou položeny volně.

» Lze položit materiál na stávající PVC krytinu?

Jestliže se Novilon® nebo Novilux®  pokládá na původní vinylovou podlahu nebo jiný materiál obsahující změkčovadla musí být na podklad nanesena speciální stěrková hmota (např. 900 Europlan DSP), která ochrání vrchní podlahovinu před migrací změkčovadel a zbarvením.

» Jak se spojují jednotlivé pásy podlahoviny Novilon®?

Pro spojování jednotlivých pásů krytiny se používá metoda svařování za studena s použitím přípravku Noviweld 671 nebo Werner Muller typ A. Spoje jsou pevně spojeny a nechochází k vnikání nečistot do spojů. Od dokončení lepení vyčkejte alespoň 2 hodiny než přistoupíte k svařování spoje za studena. Ideální je svařování provádět až následující den. Nejprve nalepte na spoj papírovou pásku odolnou vůči změkčovadlům, přičemž pásku prořízněte přímo ve spoji. Aby byl materiál přístupnější, spoj před nanesením svařovacího prostředku opatrně nahřejte. Do takto připraveného spoje mírným tlakem vpravíme potřebné množství svařovacího prostředku. Počkejte potřebnou dobu k vytvrdnutí svařovacího prostředku a odstraňte pásku. Před použitím čistících nebo údržbových prostředků nechte svařovací prostředek vytvrzovat po dobu minimálně 12 hodin. U krytiny Novilux® je možné použít také metodu svařování za tepla svařovací šňůrou.

» Lze kombinovat různé šířky pásů?

Vzhledem k tomu, že jednotlivé šíře rolí jsou vyráběny v jiných výrobních cyklech – výrobní šarži,  nelze tyto různé šíře kombinovat u pokládky pro jednu plochu nebo místnosti bez prahů.

» Mohu si materiál položit sám nebo je nutné mít nějakou specializovanou firmu?

Není nutnou podmínkou, aby materiály Novilon® a Novilux® kladly specializované firmy. Doporučujeme ovšem obrátit se na odborníky, lépe posoudí podklad, samotná pokládka je pak dílem profesionálů, kteří znají způsoby přířezu materiálu, svařování jednotlivých pásů, má potřebné nástroje. Vy pak nemusíte řešit problém ukončovacích prvků, jako jsou obvodové nebo přechodové lišty. Další výhodou je, že na provedené práce, vám firma poskytne záruku. V případě pokládky v bytovém sektoru je na pokládku včetně materiálu uplatněná snížená daňová sazba. Více informací naleznete v Příručce instalace

» Je možné materiál položit na OSB desky s broušeným hladným povrchem nebo MDF desky

OSB s broušeným hladkým povrchem neboMDF desky jsou vhodné k přípravě podkladu pod materiály Novilon® a Novilux®. Hrubé OSB desky bez úpravy povrchu nejsou vhodné na pokládku krytin. Prosím dbejte na to, aby se jednalo o desky vhodné jako podklad pro podlahové krytiny. Spáry mezi jednotlivými deskami musí být těsné a v jedné rovině, aby nedošlo k jejich prokreslení a současně musí být povrch hladký.

» Jaké lepidlo doporučujete pro lepení materiálu Novilon?

K lepení materiály Novilon® a Novilux® doporučujeme použít disperzní lepidlo bez změkčovadel např. 546 Eurofix multi. Více informací o pokládce naleznete zde.


Up-net Multimedia (C) 2008